AKALIS Sikh Fanatics 19th Century

Part Number Description
AK 1 Akali waving sword (Mould 437a)
AK 2 Akali with sword & shield
AK 3 Akali standing firing
AK 4 Akali advancing
AK 5 Akali kneeling, separate Jezzail
AK 6 Akali standing, separate Jezzail
AK 7 Akali at ready, separate Jezzail


Jezzail

Part Number Description


This page last modified on 1 September 2014